Úradná tabuľa ÚJD SR

2662-2024

č. konania: 2662-2024

č. rozhodnutia: 284/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 29.05.2024

dátum ukončenia konania: 09.07.2024

dátum aktualizácie: 09.07.2024

Prílohy:

2662-2024_SpravneKonanie_2662-2024_SPK 2662-2024 formulár 03.pdf
2662-2024_SPK 2662-2024 žiadost AN.pdf
2662-2024_Rozhodnutie_284_2024_Rozhodnutie_284_2024.pdf

Aktualizácia: 09.07.2024