Úradná tabuľa ÚJD SR

2661-2023

č. konania: 2661-2023

č. rozhodnutia: 210/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 27.06.2023

dátum ukončenia konania: 06.07.2023

dátum aktualizácie: 13.07.2023

Prílohy:

2661-2023_SpravneKonanie_2661-2023_Formulár SpK 2661-2023_rev.01.pdf
2661-2023_list 5520_2023 anonym.pdf
2661-2023_list SE_00082_008394_2023.pdf
2661-2023_Rozhodnutie_210_2023_R 210_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023