Úradná tabuľa ÚJD SR

2660-2023

č. konania: 2660-2023

č. rozhodnutia: 212/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 27.06.2023

dátum ukončenia konania: 06.07.2023

dátum aktualizácie: 24.07.2023

Prílohy:

2660-2023_SpravneKonanie_2660-2023_Formulár SpK_2660_2023_rev 01.pdf
2660-2023_UJD SR 2660-2023 ziadost o vydanie rozhodnutie MO34.pdf
2660-2023_UJD SR 2660-2023 upovedomenie o zacati konania MO34.pdf
2660-2023_Rozhodnutie_212_2023_R 212_2023 UJD SR 2660-2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023