Úradná tabuľa ÚJD SR

2659-2023

č. konania: 2659-2023

č. rozhodnutia: 225/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 27.06.2023

dátum ukončenia konania: 14.07.2023

dátum aktualizácie: 21.08.2023

Prílohy:

2659-2023_SpravneKonanie_2659-2023_Spk ÚJD SR 2659-2023_rev.01.pdf
2659-2023_List_SE_V.pdf
2659-2023_Rozhodnutie_225_2023_R225 Spk UJD SR 2659-2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023