Úradná tabuľa ÚJD SR

2658-2023

č. konania: 2658-2023

č. rozhodnutia: 249/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 29.06.2023

dátum ukončenia konania: 26.08.2023

dátum aktualizácie: 30.08.2023

Prílohy:

2658-2023_SpravneKonanie_2658-2023_Zverejnenie ukončenia SpK 2658_2023rev03.pdf
2658-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_008347_2023 UJD 27.06.2023.pdf
2658-2023_Rozhodnutie_249_2023_Rozhodnutie_249_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023