Úradná tabuľa ÚJD SR

2657-2023

č. konania: 2657-2023

č. rozhodnutia: 274/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 29.06.2023

dátum ukončenia konania: 15.09.2023

dátum aktualizácie: 26.09.2023

Prílohy:

2657-2023_SpravneKonanie_2657-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver03_Sep2023.pdf
2657-2023_List upovedomenie o návrhu R.pdf
2657-2023_R_ xxx_2023_Návrh rozhodnutia.pdf
2657-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_008348_2023.pdf
2657-2023_Rozhodnutie_274_2023_Rozhodnutie_274_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023