Úradná tabuľa ÚJD SR

2655-2023

č. konania: 2655-2023

č. rozhodnutia: 229/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 29.06.2023

dátum ukončenia konania: 08.08.2023

dátum aktualizácie: 08.08.2023

Prílohy:

2655-2023_SpravneKonanie_2655-2023_(5.5) Formulár o zverejnení SpK 2655.pdf
2655-2023_(4) Anonymizovanie SpK 2655.pdf
2655-2023_Rozhodnutie_229_2023_(3.3) Rozhodnutie_229_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023