Úradná tabuľa ÚJD SR

2646-2023

č. konania: 2646-2023

č. rozhodnutia: 269/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 28.06.2023

dátum ukončenia konania: 08.09.2023

dátum aktualizácie: 13.09.2023

Prílohy:

2646-2023_SpravneKonanie_2646-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2646-2023 rev 03.pdf
2646-2023_SE_00082_008283_2023-anonymizovaná.pdf
2646-2023_Rozhodnutie_269_2023_Rozhodnutie_269_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023