Úradná tabuľa ÚJD SR

2646-2022

č. konania: 2646-2022

č. rozhodnutia: 324/2022

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 27.06.2022

dátum ukončenia konania: 31.12.2022

dátum aktualizácie: 03.01.2023

Prílohy:

2646-2022_SpravneKonanie_2646-2022_Formulár o zverejnení SpK 2595-2022 aktual.04 z 3.1.2023.pdf
2646-2022_Žiadosť SHN anonym.pdf
2646-2022_Rozhodnutie_324_2022_R č. 324-2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023