Úradná tabuľa ÚJD SR

2646-2022

č. konania: 2646-2022

č. rozhodnutia: 324/2022

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 27.06.2022

dátum aktualizácie: 30.11.2022

Prílohy:

2646-2022_SpravneKonanie_2646-2022_Formulár o zverejnení SpK 2595-2022 aktual.03 z 30.11.2022.pdf
2646-2022_záznam č. 9091.pdf
2646-2022_Žiadosť SHN anonym.pdf
2646-2022_Rozhodnutie_324_2022_rozhodnutie č. 324_2022_VV_9091_2022.pdf

Aktualizácia: 08.12.2022