Úradná tabuľa ÚJD SR

2643-2022

č. konania: 2643-2022

č. rozhodnutia: 201/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 24.06.2022

dátum aktualizácie: 18.07.2022

Prílohy:

2643-2022_SpravneKonanie_2643-2022_SPK 2643-2022 formulár 01.pdf
2643-2022_SPK 2643-2022_Žiadosť AN.pdf
2643-2022_Rozhodnutie_201_2022_Rozhodnutie 201_2022.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022