Úradná tabuľa ÚJD SR

2628-2024

č. konania: 2628-2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 24.05.2024

dátum aktualizácie: 31.05.2024

Prílohy:

2628-2024_SpravneKonanie_2628-2024_FoZ SpK_01_2628_2024_SE.pdf
2628-2024_Žiadosť_SE_2628_2024.pdf

Aktualizácia: 31.05.2024