Úradná tabuľa ÚJD SR

2627-2024

č. konania: 2627-2024

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 23.05.2024

dátum aktualizácie: 27.05.2024

Prílohy:

2627-2024_SpravneKonanie_2627-2024_Formulár k SpK UJD SR č. 2627-2024 rev.00.pdf
2627-2024_L_4784_2024 Oznámenie o začatí SpK.pdf
2627-2024_žiadosť VUJE anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 27.05.2024