Úradná tabuľa ÚJD SR

2625-2024

č. konania: 2625-2024

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 23.05.2024

dátum aktualizácie: 31.05.2024

Prílohy:

2625-2024_SpravneKonanie_2625-2024_FoZ SpK_00_2625_2024_VUJE.pdf
2625-2024_Žiadosť_VUJE_2625_2024.pdf

Aktualizácia: 31.05.2024