Úradná tabuľa ÚJD SR

2623-2024

č. konania: 2623-2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 22.05.2024

dátum aktualizácie: 31.05.2024

Prílohy:

2623-2024_SpravneKonanie_2623-2024_FoZ SpK_01_2623_2024_SE.pdf
2623-2024_Žiadosť_SE_2623_2024.pdf

Aktualizácia: 31.05.2024