Úradná tabuľa ÚJD SR

2621-2023

č. konania: 2621-2023

č. rozhodnutia: 223/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 26.06.2023

dátum ukončenia konania: 29.07.2023

dátum aktualizácie: 01.08.2023

Prílohy:

2621-2023_SpravneKonanie_2621-2023_Zverejnenie ukončenia SpK 2621_2023rev03.pdf
2621-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_008232_2023 UJD 23.06.2023.pdf
2621-2023_Rozhodnutie_223_2023_Rozhodnutie_223_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023