Úradná tabuľa ÚJD SR

2604-2023

č. konania: 2604-2023

č. rozhodnutia: 216/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 23.06.2023

dátum ukončenia konania: 28.07.2023

dátum aktualizácie: 01.08.2023

Prílohy:

2604-2023_SpravneKonanie_2604-2023_Zverejnenie ukončenia SpK 2604_2023rev03.pdf
2604-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_01190_008107_2023_Ga.pdf
2604-2023_Rozhodnutie_216_2023_Rozhodnutie_216_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023