Úradná tabuľa ÚJD SR

2603-2024

č. konania: 2603-2024

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 21.05.2024

dátum aktualizácie: 27.05.2024

Prílohy:

2603-2024_SpravneKonanie_2603-2024_Formulár k SpK UJD SR č. 2603-2024 rev.00.pdf
2603-2024_L_4783_2024 Oznámnie o začatí SpK.pdf
2603-2024_žiadosť VUJE anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 27.05.2024