Úradná tabuľa ÚJD SR

2601-2023

č. konania: 2601-2023

č. rozhodnutia: 262/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 22.06.2023

dátum ukončenia konania: 20.09.2023

dátum aktualizácie: 27.09.2023

Prílohy:

2601-2023_SpravneKonanie_2601-2023_Formulár o zverejnení SpK UJD SR 2601-2023_akt. 03 zo dňa 27. 09. 2023.pdf
2601-2023_Žiadosť SE, UJD SR 2601-2023, JE EBO V-2.pdf
2601-2023_Rozhodnutie_262_2023_UJD SR 2601-2023_001, Rozhodnutie 262_2023_a, JE EBO-V2.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023