Úradná tabuľa ÚJD SR

2600-2024

č. konania: 2600-2024

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 21.05.2024

dátum aktualizácie: 23.05.2024

Prílohy:

2600-2024_SpravneKonanie_2600-2024_FoZ SpK_00_2600_2024_VUJE.pdf
2600-2024_Žiadosť_VUJE_2600_2024.pdf

Aktualizácia: 23.05.2024