Úradná tabuľa ÚJD SR

2600-2023

č. konania: 2600-2023

č. rozhodnutia: 265/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 22.06.2023

dátum ukončenia konania: 29.09.2023

dátum aktualizácie: 05.10.2023

Prílohy:

2600-2023_SpravneKonanie_2600-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver03_Okt2023.pdf
2600-2023_UradnyList_6591_2023.pdf
2600-2023_R_ xxx_2023_Návrh rozhodnutia.pdf
2600-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_008097_2023.pdf
2600-2023_Rozhodnutie_265_2023_Rozhodnutie_265_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023