Úradná tabuľa ÚJD SR

2599-2022

č. konania: 2599-2022

č. rozhodnutia: 192/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 17.06.2022

dátum ukončenia konania: 27.07.2022

dátum aktualizácie: 27.07.2022

Prílohy:

2599-2022_SpravneKonanie_2599-2022_Zverejňovanie informácií o SpK 2599-2022,rev.02, 27.07.2022.pdf
2599-2022_žiadosť_anonymizovaná.pdf
2599-2022_Rozhodnutie_192_2022_R 192_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023