Úradná tabuľa ÚJD SR

2595-2024

č. konania: 2595-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 21.05.2024

dátum aktualizácie: 22.05.2024

Prílohy:

2595-2024_SpravneKonanie_2595-2024_Zv. inf. - Spis č. 2595-2024_rev. 00 z 22.5.2024.pdf
2595-2024_SE_00001_006933_2024_UJD_20.05.2024_anonymizov.pdf

Aktualizácia: 22.05.2024