Úradná tabuľa ÚJD SR

2595-2022

č. konania: 2595-2022

č. rozhodnutia: 318/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 20.06.2022

dátum ukončenia konania: 30.12.2022

dátum aktualizácie: 05.01.2023

Prílohy:

2595-2022_SpravneKonanie_2595-2022_Formulár o zverejnení SpK 2595-2022 aktual.03.pdf
2595-2022_Žiadosť anonym. SP_4. dvojrad.pdf
2595-2022_Oznámenie o začatí konania k Spk 2595_2022.pdf
2595-2022_Rozhodnutie_318_2022_rozhodnutie č. 318__2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023