Úradná tabuľa ÚJD SR

2595-2022

č. konania: 2595-2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 20.06.2022

dátum aktualizácie: 27.06.2022

Prílohy:

2595-2022_SpravneKonanie_2595-2022_Formulár o zverejnení SpK 2595-2022 aktual.00.pdf
2595-2022_Žiadosť anonym. 2595-2022.pdf
2595-2022_Podklady_VV_4796_2022.pdf
2595-2022_záznam 47962022.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022