Úradná tabuľa ÚJD SR

2594-2024

č. konania: 2594-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 21.05.2024

dátum aktualizácie: 30.05.2024

Prílohy:

2594-2024_SpravneKonanie_2594-2024_Formulár o zverejnení SpK UJD SR 2594-2024_akt. 00 zo dňa 30.05.2024.pdf
2594-2024_UJD SR 2594-2024, Upovedomenie o začatí SpK, MO34.pdf
2594-2024_UJD SR 2594-2024, Žiadosť SE, a.s., MO34.pdf

Aktualizácia: 30.05.2024