Úradná tabuľa ÚJD SR

2586-2022

č. konania: 2586-2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 16.06.2022

dátum aktualizácie: 07.07.2022

Prílohy:

2586-2022_SpravneKonanie_2586-2022_Zverejňovanie informácií -SpK č. UJD SR 2586-2022 rev.00.pdf
2586-2022_Žiadosť SE_2022_021020_Mc .pdf

Aktualizácia: 27.07.2022