Úradná tabuľa ÚJD SR

2583-2024

č. konania: 2583-2024

č. rozhodnutia: 255/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 20.05.2024

dátum ukončenia konania: 20.06.2024

dátum aktualizácie: 20.06.2024

Prílohy:

2583-2024_SpravneKonanie_2583-2024_SPK 2583-2024 formulár 03.pdf
2583-2024_SPK 2583-2024 žiadost AN.pdf
2583-2024_Rozhodnutie_255_2024_Rozhodnutie_255_2024.pdf

Aktualizácia: 20.06.2024