Úradná tabuľa ÚJD SR

2578-2023

č. konania: 2578-2023

č. rozhodnutia: 226/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 20.06.2023

dátum ukončenia konania: 02.08.2023

dátum aktualizácie: 04.08.2023

Prílohy:

2578-2023_SpravneKonanie_2578-2023_Zverejnenie ukončenia SpK 2578_2023rev03.pdf
2578-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_01168_007728_2023_Mc.pdf
2578-2023_Rozhodnutie_226_2023_Rozhodnutie_226_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023