Úradná tabuľa ÚJD SR

2531-2022

č. konania: 2531-2022

č. rozhodnutia: 214/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 09.06.2022

dátum ukončenia konania: 09.09.2022

dátum aktualizácie: 19.09.2022

Prílohy:

2531-2022_SpravneKonanie_2531-2022_Zv. inf. - Spis č. 2531-2022_rev. 03 z 19. 9. 2022.pdf
2531-2022_Anonymizovaná žiadosť_SE_2022_020327_PJ.pdf
2531-2022_Rozhodnutie_214_2022_R214_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023