Úradná tabuľa ÚJD SR

2525-2024

č. konania: 2525-2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 15.05.2024

dátum aktualizácie: 17.05.2024

Prílohy:

2525-2024_SpravneKonanie_2525-2024_Formulár o zverejnení SpK 2525 rev. 00.pdf
2525-2024_UradnyList_4459_2024.pdf
2525-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00001_004112_2024.pdf

Aktualizácia: 17.05.2024