Úradná tabuľa ÚJD SR

2519-2024

č. konania: 2519-2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 14.05.2024

dátum aktualizácie: 22.05.2024

Prílohy:

2519-2024_SpravneKonanie_2519-2024_FoZ SpK_00_2519_2024_SE.pdf
2519-2024_Žiadosť_SE_2519_2024.pdf

Aktualizácia: 22.05.2024