Úradná tabuľa ÚJD SR

2512-2022

č. konania: 2512-2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 08.06.2022

dátum aktualizácie: 20.06.2022

Prílohy:

2512-2022_SpravneKonanie_2512-2022_Zverejňovanie informácií o SpK_2512-2022 rev.00 zo dňa 20.06.2022.pdf
2512-2022_Anonymizovaná žiadosť k SpK 2512-2022.pdf

Aktualizácia: 20.06.2022