Úradná tabuľa ÚJD SR

2512-2022

č. konania: 2512-2022

č. rozhodnutia: 210/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 08.06.2022

dátum ukončenia konania: 17.08.2022

dátum aktualizácie: 26.08.2022

Prílohy:

2512-2022_SpravneKonanie_2512-2022_Zverejňovanie informácií o SpK_2512-2022 rev.02 zo dňa 26.08.2022.pdf
2512-2022_Anonymizovaná žiadosť k SpK 2512-2022.pdf
2512-2022_Rozhodnutie_210_2022_R 210-2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023