Úradná tabuľa ÚJD SR

2510-2022

č. konania: 2510-2022

č. rozhodnutia: 191/2022

účastník konania: Juraj Žiga

dátum začiatku konania: 08.06.2022

dátum ukončenia konania: 30.08.2022

dátum aktualizácie: 26.09.2022

Prílohy:

2510-2022_SpravneKonanie_2510-2022_Formulár o zverejnení SpK 2510-2022 rev. 02 zo dňa 26.9.2022.pdf
2510-2022_20220628104636.pdf
2510-2022_20220628104624.pdf
2510-2022_20220628104607.pdf
2510-2022_Rozhodnutie_191_2022_R191_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023