Úradná tabuľa ÚJD SR

2505-2024

č. konania: 2505-2024

č. rozhodnutia: 265/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 13.05.2024

dátum aktualizácie: 07.06.2024

Prílohy:

2505-2024_SpravneKonanie_2505-2024_Formulár zverejnenie rozhodnutia 265_2024 v SpK 2505_2024 aktualizácia 02.pdf
2505-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00001_006160_2024_UJD_06.05.2024.pdf
2505-2024_Rozhodnutie_265_2024_Rozhodnutie_265_2024.pdf

Aktualizácia: 07.06.2024