Úradná tabuľa ÚJD SR

2503-2024

č. konania: 2503-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 13.05.2024

dátum aktualizácie: 14.05.2024

Prílohy:

2503-2024_SpravneKonanie_2503-2024_Zv. inf. - Spis č. 2503-2024_rev. 00 z 14.5.2024.pdf
2503-2024_SE_00001_006324_2024_UJD_09.05.2024_anonymizov.pdf

Aktualizácia: 14.05.2024