Úradná tabuľa ÚJD SR

2500-2022

č. konania: 2500-2022

č. rozhodnutia: 230/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 09.06.2022

dátum ukončenia konania: 14.09.2022

dátum aktualizácie: 19.09.2022

Prílohy:

2500-2022_SpravneKonanie_2500-2022_Zverejňovanie rozhodnutia R230 2022 SPK 2500-2022 rev. 03.pdf
2500-2022_SE_2022_020466_Ga.pdf
2500-2022_Rozhodnutie_230_2022_R230-2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023