Úradná tabuľa ÚJD SR

2496-2022

č. konania: 2496-2022

č. rozhodnutia: 275/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 08.06.2022

dátum ukončenia konania: 29.10.2022

dátum aktualizácie: 07.11.2022

Prílohy:

2496-2022_SpravneKonanie_2496-2022_Zverejňov. inf. UJD SR 2496 - 2022_rev. 03.pdf
2496-2022_Anonymizovaná SE_2022_016542.pdf
2496-2022_Rozhodnutie_275_2022_Rozhodnutie_275_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023