Úradná tabuľa ÚJD SR

2496–2022

č. konania: 2496–2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 09.06.2022

dátum aktualizácie: 13.06.2022

Prílohy:

2496–2022_SpravneKonanie_2496–2022_Zverejňov. inf. UJD SR 2496 - 2022 rev.00.pdf
2496–2022_Anonymizovaná SE_2022_016542.pdf

Aktualizácia: 13.06.2022