Úradná tabuľa ÚJD SR

2490-2023

č. konania: 2490-2023

č. rozhodnutia: 215/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.06.2023

dátum ukončenia konania: 26.07.2023

dátum aktualizácie: 26.07.2023

Prílohy:

2490-2023_SpravneKonanie_2490-2023_SPK 2490-2023 formulár 03.pdf
2490-2023_SPK 2490-2023_ziadost AN.pdf
2490-2023_Rozhodnutie_215_2023_Rozhodnutie_215_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023