Úradná tabuľa ÚJD SR

2483-2023

č. konania: 2483-2023

č. rozhodnutia: 227/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 09.06.2023

dátum ukončenia konania: 09.08.2023

dátum aktualizácie: 14.08.2023

Prílohy:

2483-2023_SpravneKonanie_2483-2023_13740185.pdf
2483-2023_UradnyList_5759_2023.pdf
2483-2023_R_xxx_2023_Návrh Rozhodnutia.pdf
2483-2023_ANONYM~1.PDF
2483-2023_Rozhodnutie_227_2023_Rozhodnutie_227_2023.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023