Úradná tabuľa ÚJD SR

2482-2023

č. konania: 2482-2023

č. rozhodnutia: 247/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 09.06.2023

dátum ukončenia konania: 25.08.2023

dátum aktualizácie: 04.09.2023

Prílohy:

2482-2023_SpravneKonanie_2482-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2482-2023 rev 03.pdf
2482-2023_SE_00082_007454_2023-anonymizovaná.pdf
2482-2023_Rozhodnutie_247_2023_Rozhodnutie_247_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023