Úradná tabuľa ÚJD SR

2471-2024

č. konania: 2471-2024

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 07.05.2024

dátum aktualizácie: 13.05.2024

Prílohy:

2471-2024_SpravneKonanie_2471-2024_Zverejňovanie informácií o SpK_2471-2024 akt.00.pdf
2471-2024_Anonymizovaná žiadosť k SpK_2471-2024.pdf

Aktualizácia: 13.05.2024