Úradná tabuľa ÚJD SR

2470-2024

č. konania: 2470-2024

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 07.05.2024

dátum aktualizácie: 15.05.2024

Prílohy:

2470-2024_SpravneKonanie_2470-2024_Zverejňovanie informácií o SpK_2470-2024 akt.00.pdf
2470-2024_Anonymizovaná žiadosť k SpK 2470-2024.pdf

Aktualizácia: 15.05.2024