Úradná tabuľa ÚJD SR

2469-2024

č. konania: 2469-2024

č. rozhodnutia: 234/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 07.05.2024

dátum aktualizácie: 20.05.2024

Prílohy:

2469-2024_SpravneKonanie_2469-2024_SPK 2469-2024 formulár 02.pdf
2469-2024_SPK 2469-2024 žiadost AN.pdf
2469-2024_Rozhodnutie_234_2024_Rozhodnutie_234_2024.pdf

Aktualizácia: 20.05.2024