Úradná tabuľa ÚJD SR

2453-2024

č. konania: 2453-2024

č. rozhodnutia: 249/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 06.05.2024

dátum aktualizácie: 27.05.2024

Prílohy:

2453-2024_SpravneKonanie_2453-2024_Formulár zverejnenie rozhodnutia 249_2024 SpK 2453_2024 aktualizácia 02.pdf
2453-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00001_005975_2024_UJD_02.05.2024.pdf
2453-2024_Rozhodnutie_249_2024_Rozhodnutie_249_2024.pdf

Aktualizácia: 27.05.2024