Úradná tabuľa ÚJD SR

2451-2024

č. konania: 2451-2024

č. rozhodnutia: 248/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 06.05.2024

dátum aktualizácie: 30.05.2024

Prílohy:

2451-2024_SpravneKonanie_2451-2024_Formulár zverejnenie rozhodnutia 248_2024 v SpK 2451_2024 aktualizácia 02.pdf
2451-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00001_006053_2024_UJD_03.05.2024.pdf
2451-2024_Rozhodnutie_248_2024_Rozhodnutie_248_2024.pdf

Aktualizácia: 30.05.2024