Úradná tabuľa ÚJD SR

2442-2024

č. konania: 2442-2024

č. rozhodnutia: 245/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 03.05.2024

dátum aktualizácie: 24.05.2024

Prílohy:

2442-2024_SpravneKonanie_2442-2024_Zv. inf. - Spis č. 2442-2024_rev. 02 z 24.5.2024.pdf
2442-2024_SE_00001_005902_2024_UJD_02.05.2024_anonymizov.pdf
2442-2024_Rozhodnutie_245_2024_Rozhodnutie_245_2024.pdf

Aktualizácia: 24.05.2024