Úradná tabuľa ÚJD SR

2441-2024

č. konania: 2441-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 03.05.2024

dátum aktualizácie: 27.05.2024

Prílohy:

2441-2024_SpravneKonanie_2441-2024_Zv. inf. - Spis č. 2441-2024_rev. 01 z 27.5.2024.pdf
2441-2024_Návrh R_UJD SR 2441-2024.pdf
2441-2024_SE_00001_005784_2024_UJD_02.05.2024_anonymizov.pdf

Aktualizácia: 27.05.2024