Úradná tabuľa ÚJD SR

2440-2024

č. konania: 2440-2024

č. rozhodnutia: 243/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 03.05.2024

dátum ukončenia konania: 03.06.2024

dátum aktualizácie: 05.06.2024

Prílohy:

2440-2024_SpravneKonanie_2440-2024_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2440-2024 rev. 03.pdf
2440-2024_SE_00001_005903_2024-anonymizovaná.pdf
2440-2024_Rozhodnutie_243_2024_Rozhodnutie_243_2024.pdf

Aktualizácia: 05.06.2024