Úradná tabuľa ÚJD SR

2438-2024

č. konania: 2438-2024

č. rozhodnutia: 229/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 03.05.2024

dátum aktualizácie: 15.05.2024

Prílohy:

2438-2024_SpravneKonanie_2438-2024_SPK 2438-2024 formulár 02.pdf
2438-2024_SPK 2438-2024 žiadost AN.pdf
2438-2024_Rozhodnutie_229_2024_Rozhodnutie_229_2024.pdf

Aktualizácia: 15.05.2024