Úradná tabuľa ÚJD SR

2430-2023

č. konania: 2430-2023

č. rozhodnutia: 239/2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 06.06.2023

dátum ukončenia konania: 10.08.2023

dátum aktualizácie: 14.08.2023

Prílohy:

2430-2023_SpravneKonanie_2430-2023_FoZ SpK_01_2430_2023_VUJE.pdf
2430-2023_Žiadosť_VUJE_2430_2023.pdf
2430-2023_Rozhodnutie_239_2023_eRozhodnutie_239_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023