Úradná tabuľa ÚJD SR

2427-2022

č. konania: 2427-2022

č. rozhodnutia: 267/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 01.06.2022

dátum ukončenia konania: 24.10.2022

dátum aktualizácie: 18.11.2022

Prílohy:

2427-2022_SpravneKonanie_2427-2022_FoZ SpK_01_2427_2022_SE.pdf
2427-2022_Žiadosť_SE_2427_2022.pdf
2427-2022_Rozhodnutie_267_2022_R267_2022_SzV_HaLa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023